contact us

BEI XIN ELECTRONICS EQUIPMENT CO.,LTD. 

ADDRESS:TIANJIN,CHINA

TEL:022-26622838,26622839

FAX:022-26622839

http:www.tj-beixin.com

E-Mail:52120729@qq.com